Aan Noordzee

Annuleringsvoorwaarden

Om teleurstellingen tijdens uw vakantie te voorkomen raden wij u aan om direct bij het reserveren van uw vakantie onze annuleringsverzekering erbij te boeken. Deelname aan de annuleringsverzekering is geheel vrijblijvend en uitsluitend tegelijkertijd met een reservering bij Aan Noordzee af te sluiten. De kosten bedragen slechts 6% van de huursom. Er worden geen administratiekosten in rekening gebracht. Bij deelneming aan de annuleringsverzekering wordt de volledige, vooraf betaalde huursom (excl. kosten annuleringsverzekering) aan u terugbetaald, indien de hoofdpersoon of één van de medereizigers geconfronteerd wordt met één van de onderstaande gebeurtenissen: 

Bij overlijden, plotseling opgetreden ziekte of ongeval.

Bij vroegtijdig afbreken van de vakantie wegens overlijden van een familielid in de eerste of tweede graad. 

Bij vroegtijdig afbreken van de vakantie wegens brand, stormschade of blikseminslag aan huis of inboedel. 

Onvrijwillige werkeloosheid van de hoofdpersoon, ontstaan na afsluiting van de reservering. 

Noodgedwongen verhuizing door medische oorzaak, renovatie of verandering van werkkring.

Andere, niet met name genoemde gebeurtenissen, komen niet in aanmerking voor uitbetaling door de annuleringsverzekering. Aanspraak maken op de annuleringsverzekering doet u schriftelijk met overlegging van een verklaring door derden waaruit bewijs van de aangevoerde reden blijkt.

De annuleringsverzekering loopt van de datum van deelneming tot aan de dag van vertrek bij Aan Noordzee. In geval van vroegtijdig afbreken van de vakantie om één van bovenstaande redenen, wordt naar rato van het aantal niet genoten vakantiedagen een percentage van de totale huursom (minus kosten annuleringsverzekering ) terugbetaald. Hierbij wordt gerekend vanaf de dag dat de kampeerplaats of gehuurde object bij Aan Noordzee vrij wordt opgeleverd.

Bij annuleringen van reserveringen zonder annuleringsverzekering zijn de Recron voorwaarden van toepassing. Deze kunt u inzien via: http://www.recron.nl/nakomingsgarantie.  Hieronder ziet u de annuleringsstaffel:

- bij annulering > 3 maanden voor aankomst 15%

- bij annulering 3-2 maanden voor aankomst 50%

- bij annulering 2-1 maanden voor aankomst 75%

- bij annulering < 1 maand voor aankomst 90%

- bij annulering op dag van aankomst 100%