Voorwaarden

.

Algemene Voorwaarden

In verband met het speciale karakter, de faciliteiten en de wijze van ontvangst, altijd vooraf reserveren per telefoon/ per e-mail of via onze “zoek en boek” op de website. Boeking is geldig en bindend, nadat deze door ons per e mail of schriftelijk is bevestigd.

Bij voortijdig leeg achterlaten of niet in gebruik nemen van een kampeerplek of vakantiehuis, vervallen de rechten hierop en wordt er geen restitutie verleend, mits u bij uw boeking een annuleringsverzekering heeft afgesloten en de annulering aan de voorwaarden voldoet.

Gebruikt u voor het verwarmen van uw caravan/tent uitsluitend gasverwarming. Dit geldt met name voor de seizoen arrangementen.

Het is niet toegestaan om een elektrische auto op te laden op een kampeerplaats of bij een vakantiehuis.

Drones zijn niet toegestaan. Gebruikt u met name buiten uw voortent uitsluitend gras doorlatend tenttapijt.

Nooit dieren voeren aub! Dit leidt tot ernstige overlast.

Het is niet toegestaan op het terrein te graven, bomen te kappen, (semi) permanente omheiningen of afscheidingen aan te brengen, dan wel bouwwerken of andere voorzieningen, van welke aard dan ook bij, op, onder (in geval van kampeermiddelen) of om de kampeerplek of vakantiehuis.

Het is niet toegestaan om bestrating > 1,5 m2 aan te leggen op de camping.

Groepen en jongeren zonder ouderlijk toezicht worden niet toegelaten. Indien deze toch reserveren lopen zij het risico zonder restitutie van geld bij aankomst niet te worden toegelaten of tijdens verblijf te worden verwijderd. 

Verhuur aan derden is niet toegestaan.

Het aantal personen i.v.m. vaststellen parklasten (toeristenbelasting) geldt, dat ongeacht leeftijd, dus ook baby’s, tenminste één nacht aanwezig is.

Betalingen na bevestiging 50% en het restant 6 weken voor aankomst. Bij een boeking binnen 6 weken voor aankomst: Betaling direct na bevestiging.

Annuleringsverzekering is af te sluiten direct bij uw boeking. Tegen ongevallen, ziekte, sterfgeval van u zelf, medereizigers of familie in de eerste graad. Zie de uitgebreide voorwaarden onderaan de website bij Annuleringsvoorwaarden.

Brouwer BV. /Aan Noordzee/ Aan Veluwe is niet aansprakelijk voor: schade, letsel ontstaan als gevolg van het verblijf op haar terrein of door gebruik van de aanwezige faciliteiten; alsmede niet voor schadeclaims voortvloeiende uit overlast veroorzaakt door derden, onklaar raken en/ of buiten gebruik zijn van faciliteiten/ voorzieningen. Eén en ander onverminderd het in de wet bepaalde.

Wifitenne verzorgt wifi bij AanNoordzee/Aan Veluwe. U kunt bij Aan Noordzee/Aan Veluwe een code kopen hiervoor. Atmosferische factoren kunnen de kwaliteit negatief beïnvloeden. In geval van een storing van welke aard ook kunt u contact opnemen met de helpdesk van Wifitenne. Het netwerk is niet geschikt voor online computergames of zwaar dataverkeer. De kwaliteit van uw laptop/smartphone beïnvloedt ook de kwaliteit van de wifi verbinding.

In verband met kind vriendelijkheid en rust op camping en bungalowpark parkeert u altijd op de nabijgelegen parkeerstroken.

Huisdieren zijn welkom, mits geen overlast en aangelijnd. Uitwerpselen dienen altijd en overal opgeruimd te worden, ook uit bermen. Laat u uw huisdier buiten het terrein uit en laat uw huisdier nooit alleen achter in een vakantiehuis, tent, caravan of badkamer.

Op onze voorzieningen zijn de normale maatschappelijke /sociale regels, omgangsvormen van kracht. Houdt u rekening met uw buren.

Aan Noordzee/Aan Veluwe houdt zich het recht voor om gasten te weigeren, zonder opgaaf van redenen.